Górnictwo i Geoinżynieria

Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w KrakowieNumery archiwalne i bieżące

strona tytułowa

Komitet Redakcyjny Kwartalnika
Redaktor  prof. dr hab. inż. Jerzy KLICH
Sekretarz naukowy dr inż. Arkadiusz KUSTRA
Sekretarz organizacyjny mgr inż. Janusz CHMURA
Członkowie

prof. dr hab. inż. Bernard NOWAK
prof. dr hab. inż. Maciej MAZURKIEWICZ
prof. dr hab. inż. Waldemar KORZENIOWSKI
prof. dr hab. inż. Ryszard SNOPKOWSKI
prof.dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ
prof. dr hab. inż. Kazimierz TRYBALSKI
Copyright © Dorota Pawluś 2012