Górnictwo i Geoinżynieria

Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w KrakowieNumery archiwalne i bieżące

strona tytułowa

Recenzenci artykułów w 2011 roku
Prof. dr hab. inż. Paweł Batko
Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
Prof. dr hab. inż. Marian Branny
Prof. dr hab. inż. Marek Brożek
Prof. dr hab. inż. Mirosława Bukowska
Dr hab. inż. Zbigniew Burciu
Prof. dr hab. inż. Marek Cała
Dr inż. Jerzy Cieślik
Dr inż. Władysław Czabaj
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
Dr hab. inż. Stanisław Duży
Prof. dr hab. inż. Jan Drzewiecki
Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
Dr inż. Jerzy Flisiak
Prof. dr hab. inż. Jan Gaszyński
Prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła
Dr hab. inż. Jerzy Hajduk
Prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra
Dr hab. inż. Jacek Jakubowski
Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
Prof. dr hab. inż. Roman Kinash
Prof. dr hab. inż. Jerzy Klich
Prof. dr hab. Ryszard Kotliński
Prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
Prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski
Prof. dr hab. inż. Janusz Kwaśniewski
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
Prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Mikoś
Prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
Dr hab. inż. Jacek Mucha
Prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat
Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
Prof. dr hab. inż. Marian Paluch
Prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz
Dr inż. Jan Rduch
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz
Prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
Prof. dr hab. inż. Jan Szlązak
Dr inż. Wojciech Ślączka
Prof. dr hab. inż. Józef Sułkowski
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tumidajski
Dr hab. inż. Andrzej Tytko
Prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
Prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
Dr inż. Andrzej Wójcik
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta
Copyright © Dorota Pawluś 2012