Górnictwo i Geoinżynieria

Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w KrakowieNumery archiwalne i bieżące

strona tytułowa

Kwartalnik „Górnictwo i Geoinżynieria”

Kwartalnik „Górnictwo i Geoinżynieria” wydawany przez Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nieprzerwanie od 1977 r. (do połowy 2003 r. wydawany był jako Zeszyt Naukowy „Górnictwo”).

Kwartalnik redagowany jest przez Komitet w składzie Redaktor Naczelny - prof. dr hab. inż. Jerzy Klich, sekretarz naukowy - dr inż. Arkadiusz Kustra, sekretarz organizacyjny - mgr inż. Janusz Chmura, Członkowie - prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, prof. dr hab. inż. Kazimierz Trybalski.

W 2011 r. powołana została Rada Naukowa kwartalnika w skład której wchodzą znani specjaliści – pracownicy zagranicznych ośrodków naukowych z USA, Chin, Niemiec, Rosji, Czech, Słowacji.

Profil naukowy naszego wydawnictwa obejmuje problematykę górnictwa oraz szeroko rozumianej geoinżynierii, a więc nauki z pogranicza górnictwa, budownictwa, geotechniki i nauk o ziemi oraz problematyki z zakresu marketingu i zarządzania.

Od początku 2004 r. każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Bardzo duży nacisk kładzie się na utrzymanie wysokiego poziomu naukowego oraz edytorskiego publikowanych prac. Wysoką rangę Zeszytu potwierdza coraz większa ilość zgłaszanych do druku publikacji. Dlatego też niektóre Zeszyty wydawane są w zwiększonej objętości oraz dodatkowo z podziałem na dodatkowe numery.

Copyright © Dorota Pawluś 2012